Günümüzde avukatlık, yasa ve hukuka bağlı şekilde sorun çözme mesleği olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal yaşam içerisinde kişi, diğer bireylerle veya devlet organlarıyla hukuki ihtilaflar yaşıyor iken avukat bu konuda yol gösterici olur ve çoğu durumda direkt olarak temsil yetkisini kullanır.

İhtilafların çözümünde hukuki bilginin doğru olması kadar, somut olayın güncel mevzuat; Yargıtay, Danıştay ve sair yüksek mahkeme içtihatları ışığında değerlendirilmesi de önemlidir. Ekseriyetle farklı hukuk alanlarına ilişkin normlar somut olaya uygulanarak çözüme gidildiğinden; hukuki ihtilafın giderilmesine yönelik süreç, çok yönlü ve detaylı değerlendirmeleri kapsamalıdır.

Bingöl ilinde, Altındiş Hukuk Bürosu bünyesinde Avukat Ömer Altındiş ve ekibimizle birlikte Ticaret, Sağlık, Gayrimenkul, İnşaat, İş ve Sosyal Güvenlik, Fikri Mülkiyet, Aile, Ceza, İcra, İdare Hukuku gibi birçok farklı hukuk alanında faaliyet göstermekteyiz.

Altındiş Hukuk